Godziny pracyPoniedziałek - Sobota 06:00 - 21:00DojazdFiltrowa 30/24, 02-080 Warszawa

Czym jest nerwica? Objawy i sposoby radzenia.

6 lipca 2022
radzenie_sobie_z_nerwica_infografika.jpg

Jak poradzić sobie z nerwicą i neurotycznością oraz jak je leczyć? 12 porad dla wewnętrznego spokoju

Neurotyczność jest klasyfikowana jako cecha osobowości, która wywołuje intensywne fale trudnych emocji i silne reakcje na stres. Nerwica zaś jest uznawana za zaburzenie psychiczne, które nie zaburza oceny rzeczywistości, lecz nasila reakcje na bodźce oraz stresory. Chociaż neurotyczność i nerwica mogą być wyniszczające, istnieją skuteczne strategie, które pomogą Ci odczuwać mniej ich symptomów i znaleźć więcej spokoju w życiu. Rozpoczęcie terapii, poprawa podstawowych nawyków życiowych, dostosowanie perspektywy i/lub udoskonalenie systemu wsparcia może przynieść niezwykłe rezultaty.

 

Czym jest neurotyzm?

Neurotyczność to cecha osobowości, która predysponuje kogoś do negatywnych reakcji na frustrację, nadpobudliwość i deregulację emocjonalną. Osoby o wysokim poziomie znerwicowania słabo reagują na stres i doświadczają częstych oraz intensywnych fal trudnych emocji, takich jak nadmierne zmartwienie, złość, poczucie winy itp. Osoby z podwyższonym poziomem tej cechy osobowości mają skłonność do pesymistycznego nastawienia, błędnie interpretują błahe zdarzenia jako niszczące i postrzegają świat jako miejsce groźne, niebezpieczne i niemożliwe do opanowania.

Co to nerwica?

Nerwica to klasa funkcjonalnych zaburzeń psychicznych obejmujących chroniczny stres, ale pozbawiony urojeń oraz halucynacji. Nerwicy nie należy mylić z psychozą, która odnosi się do utraty kontaktu z rzeczywistością. Nie należy go również mylić z neurotyzmem, fundamentalną cechą osobowości zaproponowaną w teorii cech osobowości Wielkiej Piątki.

Termin nerwica został ukuty przez szkockiego lekarza Williama Cullena w 1769 roku w odniesieniu do „zaburzeń zmysłów i ruchu” spowodowanych „ogólnym schorzeniem układu nerwowego”. Cullen użył tego terminu, aby opisać różne zaburzenia nerwowe i objawy, których nie można było wyjaśnić fizjologicznie. Znaczenie tego terminu zostało na nowo zdefiniowane przez Carla Junga i Zygmunta Freuda na początku i w połowie XX wieku i nadal jest używane w psychologii i filozofii. Nerwicę można zdefiniować jako „słabą zdolność przystosowania się do środowiska, niezdolność do zmiany wzorców życiowych oraz niezdolność do rozwinięcia bogatszej, bardziej złożonej, bardziej satysfakcjonującej osobowości”.

Istnieje wiele różnych nerwic, w tym :

 • nerwica natręctw
 • obsesyjno-kompulsywne zaburzenie osobowości
 • zaburzenie kontroli impulsów
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenie dysocjacyjne
 • wielka różnorodność fobii

Według C. George’a Boeree, emerytowanego profesora Uniwersytetu Shippensburg, objawy nerwicy mogą obejmować:

lęk, smutek lub depresja, złość, drażliwość, dezorientacja umysłowa, niskie poczucie własnej wartości itp., objawy behawioralne, takie jak unikanie fobii, czujność, akty impulsywne i kompulsywne, letarg itp., problemy poznawcze, takie jak nieprzyjemne lub niepokojące myśli, powtarzanie myśli i obsesji, nawykowe fantazjowanie, negatywizm i cynizm itp. W ujęciu interpersonalnym nerwica obejmuje uzależnienie, agresywność, perfekcjonizm, izolację schizoidalną, nieodpowiednie zachowania społeczno-kulturowe itp.

Negatywne skutki neurotyzmu

Gdy pewien stopień neurotyczności staje się normą, podwyższona neurotyczność wiąże się z wieloma problemami ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, trudnością z przystosowaniem się do bieżących realiów, mocnymi reakcjami na stresory, problemami z radzeniem sobie i innymi trudnościami. Rozpoznanie szkodliwego wpływu, jaki neurotyczność może mieć na ogólne samopoczucie, ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu niepożądanym skutkom.

Negatywnymi skutkami neurotyzmu mogą być:

Zaburzenia psychiczne, Depresja i choroba afektywna dwubiegunowa

Zaburzenia lękowe, Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Astma, Zespół jelita drażliwego (IBS)

Niezadowolenie życiowe, nieszczęście i pesymistyczne nastawienie

Niska samoocena / samoakceptacja i poczucie nieadekwatności / niezręczności

Problemy z gniewem i wszechobecna drażliwość ,Poczucie winy i wstydu

Nadmierne zmartwienie/obsesyjne myśli, Słabe wyniki w pracy/nauce

Wysoki poziom neurotyzmu może wpływać na twoje emocje, zdolności radzenia sobie i ogólny stan zdrowia. Niemniej jednak uważa się, że ta cecha maleje z upływem czasu, a nowe badania sugerują, że osoby wysoko neurotyczne mogą poprawić swoją jakość życia. Nauka kilku prostych strategii może trenować zdrowsze reakcje emocjonalne i zmniejszać neurotyzm.

Oto 12 wskazówek, jak być mniej neurotyczną osobą:

1. Autorefleksja poprzez prowadzenie dziennika.

Jeśli Twój neurotyzm jest odczuwalnie wysoki, możesz mieć skłonność do unikania lub tłumienia emocji, co utrudni zajęcie się źródłem Twojego cierpienia. W związku z tym autorefleksja za pośrednictwem prowadzonego codziennie dziennika może być korzystna. Pisanie służy jako zdrowe ujście dla silnych reakcji, uwalniania i zarządzania emocjami. Co więcej, może potencjalnie rzucić światło na to, co jest sednem Twoich zmagań.

2. Skorzystaj z terapii

Najlepszym sposobem na bezpośrednie zaadresowanie Twojego neurotyzmu jest rozpoczęcie terapii. Osoby o wysokim stopniu nerwicy mogą poprawić swój stan dzięki terapii, lekom lub kombinacji obu. Środowisko terapeutyczne oferuje bezpieczną przestrzeń, w którym możesz wyrażać swoje uczucia i doskonalić umiejętności radzenia sobie z nimi.

Dodatkowo, zaangażowanie w leczenie zwane UP (Unified Protocole) wykazało większą skuteczność w leczeniu neurotyzmu w porównaniu z tradycyjnymi terapiami. Celem UP jest kompleksowe ukierunkowanie na cechę nerwicową i zapewnienie skutecznych strategii, aby osoba mogła nauczyć się adaptacyjnych sposobów konfrontacji i reagowania na silne emocje.

3. Oceń sytuację na spokojnie i spróbuj zmienić szlaki swoich myślisz

To, jak myślimy lub interpretujemy rzeczy, może mieć głęboki wpływ na to, jak się czujemy i na odwrót. Kiedy Twoja neurotyczność wzbiera na sile, Twój ogólny światopogląd i sposób, w jaki siebie oceniasz, zwykle są wypaczone, wywołując serię niewygodnych emocji (np. strach, zmartwienie, smutek), które prowadzą do nieprzystosowanych reakcji.

Rozważ ponowną obiektywną analizę swoich myśli, aby zidentyfikować niedokładne założenia, które powodują dyskomfort i prowadzą do niepożądanych działań. Następnie spójrz na nie pod innym kątem i zastąp je konstruktywnymi, rzeczowymi myślami. Zajęcie się zniekształceniami poznawczymi może pomóc rozwinąć bardziej elastyczną mentalność i zrównoważyć negatywne skutki neurotyzmu.

4. Trenuj uważność

Uważność można opisać jako celowe skupianie uwagi na chwili obecnej w sposób nieoceniający. Kilka badań sugeruje, że praktykowanie uważności może być skuteczną interwencją w zmniejszaniu wysokiego poziomu neurotyzmu i intensywnych emocji.

Najbardziej korzystnym aspektem uważności dla neurotyzmu jest to, że jest środkiem do ćwiczenia akceptacji i uświadomienia sobie, że trudne emocje są tymczasowe i nieszkodliwe. Częste angażowanie się w krótkie uważne ćwiczenia może pomóc w wyrobieniu nawyku przerzucania uwagi na chwilę obecną w chwilach przytłaczającego stresu.

5. Użyj techniki przeciwstawnej do emocji i działania

Emocje sygnalizują nam, abyśmy działali w określony sposób lub wyzwalali określone zachowania. Kiedy Twój neurotyzm jest silny, twoje negatywne emocje mają tendencję do aktywowania dysfunkcyjnych zachowań. Możesz jednak przerwać ten cykl, stosując przeciwne emocje lub działania. Ta dialektyczno-behawioralna interwencja może pomóc ci działać wbrew Twoim emocjonalnym wzorcom zachowań.

Na przykład, jeśli jesteś masz skłonność do krzyczenia lub przeklinania, gdy masz w sobie złość, zamiast tego postaraj się powiedzieć coś spokojnie. Zaś jeśli masz tendencję do wycofywania się, gdy jesteś w depresji, zamiast tego skontaktuj się z przyjacielem. Regularne robienie tego może pomóc rozwinąć zdrowsze zachowania i zmniejszyć negatywne emocje, które podtrzymują twój niepokój i wzmacniają neurotyzm.

6. Radykalna akceptacja

Napotkanie trudnych sytuacji lub nieoczekiwanych zmian może doprowadzić na skraj emocjonalnej przepaści, gdy masz neurotyczne tendencje. Możesz wtedy zacząć rozmyślać o tym, jak okropna jest sytuacja i utknąć w negatywnych aspektach stresoru, co tylko pogarsza stres. Korzystanie z radykalnej akceptacji, techniki dialektyczno-behawioralnej, może pomóc w radzeniu sobie z rzeczami, które są poza Twoją kontrolą lub nie mają natychmiastowego rozwiązania.

Nie oznacza to, zadowolenia z siebie lub lekceważenia emocji lub okoliczności. Zamiast tego jest to świadoma decyzja, aby ustawić się w lepszej sytuacji, aby myśleć jaśniej. Akceptując rzeczywistość taką, jaka jest, możesz przejść w kierunku bardziej stabilnego sposobu myślenia, stać się bardziej tolerancyjną osobą dla niewygodnych uczuć i radzić sobie z trudnymi wydarzeniami życiowymi.

7. Skuteczne rozwiązywanie problemów

Kiedy neurotyczność staje się nadmierna, problemy mogą wydawać się przytłaczające lub niemożliwe do rozwiązania. Twój umysł może zostać zatkany niekontrolowanym zamartwianiem się, strachem, paniką itp. Wychodzenie z tak naładowanego emocjonalnie stanu może uniemożliwić Ci chwilowo dostęp do obiektywnych strategii rozwiązywania problemów, ale przyjęcie proaktywnej postawy może pomóc.

Zacznij od rozpoznania i zaakceptowania swoich emocji bez głębszego zastanowienia. Następnie ukierunkuj swój wysiłek na to, czym możesz realistycznie zarządzać. Zyskasz wtedy jasność umysłu niezbędną do ustalania priorytetów, badania możliwych opcji, znajdowania kreatywnych rozwiązań i podejmowania rozsądnych decyzji. Zaczniesz też rozwijać większą pewność siebie.

8. Pielęgnuj radosne emocje

Pozytywne nastawienie wiąże się z ogólnym poczuciem dobrego samopoczucia, mniejszym stresem, ogólnym poczuciem satysfakcji z życia, lepszym radzeniem sobie i wieloma innymi plusami. Pielęgnowanie radosnych emocji może pomóc w przeciwdziałaniu negatywnym reakcjom, które wynikają z neurotyzmu. Dzięki ciągłej i celowej praktyce zauważysz konsekwentne zmiany w sposobie myślenia, odczuwania i działania.

Oto sposoby na wzbudzanie pozytywnych emocji:

 • Staraj się skoncentrować na rzeczach, które w Twoim życiu dobrze się układają, bez względu na to, jak nieznaczące mogą się wydawać
 • Przeformułuj swój negatywny dialog wewnętrzny
 • Ćwicz wdzięczność, uznając zewnętrzne źródła, które przyczyniają się do Twojego dobrego samopoczucia
 • Praktykuj dobre uczynki, aby czuć się lepiej ze sobą (np. zrób miły gest dla nieznajomej osoby, zgłoś się na wolontariat, powiedz komuś komplement itp.)
 • Rozpoznaj pozytywne cechy, które posiadasz i doceń to jak pomogły Ci one pokonać przeszkody w przeszłości
 • Rozwijaj dobre dla Ciebie relacje i wchodź w interakcje z ludźmi, którzy podnoszą na duchu i inspirują 
 • Skoncentruj się na dobrych nawykach, takich jak zdrowe odżywianie, regularne ćwiczenia i dobry sen

9. Wykorzystaj zalety neurotyczności

Chociaż skrajna neurotyczność ma negatywne implikacje, neurotyczność ogólnie ma konstruktywną stronę. Uważa się, że osoby z neurotyzmem mają większą samoświadomość, poczucie humoru, sumienność, inteligencję, kreatywność i nie tylko. Zasadniczo możesz wykorzystać swój neurotyzm na swoją korzyść.

Naucz się akceptować swoje emocje, ponieważ dostarczają Ci ważnych informacji. Zamiast ich unikać, zapytaj siebie, co te emocje próbują Ci powiedzieć. Praktykowanie innego podejścia do neurotyczności może pomóc Ci poczuć większą siłę oraz umocnić Twoją pewność siebie.

10. Skoncentruj się na zdrowych nawykach żywieniowych i ćwiczeniach

Neurotyczność wiąże się ze złym stanem zdrowia, zmniejszoną aktywnością fizyczną i nieodpowiednimi nawykami żywieniowymi. Jeśli Twoje ciało jest chore, radzenie sobie z emocjami może stać się jeszcze bardziej obciążające. Wspieranie pozytywnych przejawów zdrowego stylu życia, takich jak prawidłowe odżywianie i regularne ćwiczenia, może odgrywać integralną rolę w ogólnym samopoczuciu.

Regularne ćwiczenia przynoszą natychmiastowe, długoterminowe korzyści, w tym poprawę zdrowia fizycznego, poprawną regulację emocji, lepszą samoocenę, dobre wzorce snu, poprawę nastroju i wiele innych. Co więcej, ćwicząc regularnie, wzmacniasz swoje wewnętrzne rezerwy i utrzymujesz dobre zdrowie psychiczne. Poziom intencji i dyscypliny wymagany podczas ćwiczeń może również pomóc w radzeniu sobie z emocjami.

Odżywianie jest niezwykle ważne dla Twojego ciała i mózgu, a istnieją także wystarczające dowody na to, aby sugerować, że wpływa ono również na zdrowie psychiczne. Zbilansowane posiłki bogate w składniki odżywcze, witaminy i minerały mogą zapobiegać lub poprawiać przewlekłe schorzenia zdrowotne i psychiczne. Istnieją również dane naukowe wskazujące, że utrzymywanie dobrze odżywionego ciała wspomaga umiejętności poznawcze i wzmacnia odporność.

11. Zarządzaj stresem

Kiedy masz neurotyczny moment, możesz mieć dużo większą podatność na stres. Nadgodziny i niekontrolowane stresujące sytuacje mogą osłabić ogólny stan zdrowia, prowadzić do rozregulowania emocji oraz pogorszyć neurotyzm. Z tego powodu kluczowe jest skuteczne radzenie sobie ze stresem.

Istnieje wiele skutecznych technik i działań, które możesz ćwiczyć, aby to praktykować. Znajdź metodę, która ożywi i wzmocni Cię fizycznie, psychicznie i emocjonalnie. Może to zapewnić większą równowagę, pomóc w rozsądnym zarządzaniu emocjami i zbudować odporność na wyzwania życiowe.

Oto wskazówki, jak radzić sobie ze stresem:

 • Dodaj więcej zabawy do swojego życia (np. pójście do kina, spotkanie się z przyjaciółmi, chodzenie do parku, ogrodnictwo, dołączenie do klubu czytelniczego itp.)
 • Znajdź czas na relaks i zajęcia pielęgnacyjne, takie jak ćwiczenia oddechowe, joga, medytacja lub uważny spacer
 • Utrzymuj spójną rutynę, która obejmuje zdrowe odżywianie, odpowiedni sen i regularne ćwiczenia
 • Prowadź konsekwentnie dziennik, aby przetwarzać swoje emocje i pielęgnować wdzięczność
 • Unikaj nadmiernego spożywania alkoholu i kofeiny
 • Powstrzymaj się od używania substancji zmieniających świadomość

12. Wzmocnij swoje relacje i rozszerz swoje pole wsparcia

Wysoki neurotyzm zwykle prowadzi do niestabilnych relacji interpersonalnych, problemów w związkach i wycofania społecznego. Skoncentruj się na relacjach, które są dla Ciebie wartościowe i poprawiają Twoje życie.

Zadaj sobie pytanie: Czy jest coś, co mogę zrobić, aby poprawić jakość moich relacji? Czy są jakieś umiejętności, nad którymi mogę pracować, takie jak komunikacja, współczucie, asertywność lub aktywne słuchanie? W jaki sposób mogę zdrowo łączyć się z innymi? Jak mogę rozszerzyć mój system wsparcia?

Przekonasz się, że wzbogacenie swoich umiejętności interpersonalnych i bardziej elastyczne nastawienie może poprawić twoje relacje z innymi. Co więcej, nawiązywanie i utrzymywanie znaczących relacji może dać ci poczucie więzi społecznej, zwłaszcza gdy przechodzisz przez stresujący czas.

Kiedy rozmowa z terapeutą_ką jest pomocna?

Neurotyzm jest czynnikiem ryzyka wystąpienia zaburzeń zdrowia psychicznego, takich jak depresja czy lęk. Pozostawiony bez kontroli może mieć poważne konsekwencje zdrowotne, więc jeśli neurotyczność jest na tyle poważna, że ​​przeszkadza w codziennym życiu, porozmawiaj ze swoim lekarzem lub poszukaj pomocy psychologicznej. Zapoznaj się z osobami w naszym zespole poprzez bazę na naszej stronie internetowej, aby wybrać osobę, która będzie w pełni odpowiadać Twoim potrzebom oraz preferencjom. 

Końcowe myśli o tym, jak zmniejszyć neurotyzm

Neurotyzm oraz nerwica mogą być trudne do przezwyciężenia, ale istnieją skuteczne sposoby na zmniejszenie ich intensywności i lepsze radzenie sobie z nimi w życiu. Spróbuj rozwiązać swoje zmagania z neurotyzmem poprzez znalezienie terapii, zmieniając styl życia i wzmacniając system wsparcia bliskich Ci osób. Wykorzystując swoje mocne strony i zdrowe strategie, możesz zmniejszyć wpływ neurotyzmu oraz nerwice, aby utrzymać ogólne poczucie dobrego samopoczucia.

HoliTeam


Holisens 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Sealan.Holisens 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Sealan.