Godziny pracyPoniedziałek - Sobota 06:00 - 21:00DojazdFiltrowa 30/24, 02-080 Warszawa

Warsztaty, szkolenia i zajęcia

W klinice Holisens pragniemy podejść do Twojego zdrowia całościowo. Oprócz podstawowych wizyt w wybranej ścieżce terapeutycznej zachęcamy Cię do korzystania z różnego rodzaju zajęć jak praca z oddechem, zajęcia z medytacji, grupy mindfulness, zajęcia jogi czy indywidualny mentoring i praca z ciałem.
Medytujące kobiety na terapii

Ponadto, aby pozwolić Ci lepiej zrozumieć procesy zachodzące w Twoim ciele i umyśle cyklicznie prowadzimy wykłady i spotkania na temat radzenia sobie ze stresem, wychowywania z dbałością o relacje, szczęśliwego i pełnego życia, komunikacji w związku oraz kluczowych umiejętności potrzebnych do osiągnięcia równowagi emocjonalnej.

Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach lub indywidualnie, dając tym samym szansę na wspólną naukę, wartościową wymianę, skupienie i znajdowanie odpowiedzi na wszelkie pytania.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń, mentoringu i treningów z zakresu psychologii i psychoterapii, którą kierujemy do grup lub osób zainteresowanych nabywaniem wiedzy w tych dziedzinach lub samorozwojem. Dodatkowo treningi psychologiczne mogą być również metodą wspomagającą psychoterapię. Oferujemy treningi relaksacyjne, pracy z traumą (TRE, EmotionAid) i mindfulness (uważności), które odbywają się w Klinice Holisens w formie indywidualnych spotkań z psychologiem.

Jeśli jesteś zainteresowana/-y nabywaniem wiedzy psychologicznej lub samorozwojem (osobistym i zawodowym) to zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń i mentoringu. Istnieje możliwość zgłaszania własnych tematów na szkolenia lub mentoring poprzez kontakt mailowy. Wycena odbędzie się po określeniu zakresu tematycznego i ilości potrzebnych na jego realizację spotkań. Szkolenia mogą odbywać się w grupach lub indywidualnie, natomiast mentoring tylko indywidualnie. Istnieje również możliwość zorganizowania ich zdalnie / online. Ukończenie szkolenia lub mentoringu wiąże się z uzyskaniem zaświadczenia.

Oferujemy:

– wsparcie dla studentów na drodze ich rozwoju i kariery
– szkolenia psychologiczne dla różnych grup zawodowych (np. psychologów, psychoterapeutów, pracowników korporacji, lekarzy, pielęgniarek, pracowników socjalnych)

Przykładowe tematy warsztatów, szkoleń i treningów:

– zapobieganie wypaleniu zawodowemu
– czym jest stres i jak sobie z nim radzić
– psychologia zdrowia (budowanie i podtrzymywanie motywacji do wdrażania zdrowych nawyków w codzienne funkcjonowanie – aktywność fizyczna, odżywianie)
– podstawowe umiejętności terapeutyczne (przeprowadzanie wywiadu z pacjentem, kontakt z pacjentem, tworzenie empatycznej relacji)
– co to terapia poznawczo-behawioralna
– leczenie poszczególnych zaburzeń w terapii poznawczo-behawioralnej (np. zaburzeń odżywiania, depresji, zaburzeń lękowych)
– interwencja kryzysowa
– pomaganie osobom, które doświadczyły przemocy w dzieciństwie lub doświadczają jej obecnie
– mentoring & coaching
– etyka w zawodzie psychologa i psychoterapeuty

Mentoring umożliwia poszerzenie swoich kompetencji w określonej dziedzinie i opiera się partnerskiej relacji między mentorem, a osobą którą uczy. Zwykle taka współpraca trwa dłuższy okres czasu (od roku do trzech lat). Mentor przekazuje wiedzę, własne doświadczenia i praktyczne umiejętności swojemu podopiecznemu. Może być to szczególnie pomocne dla studentów i absolwentów psychologii, pedagogiki oraz pokrewnych kierunków.

Cele mentoringu:

– określanie mocnych i słabych stron podopiecznego
– wsparcie w podejmowanych wyzwaniach
– uzyskiwanie informacji zwrotnych budujących samoświadomość
– budowanie lub wzmacnianie sprawstwa i wewnętrznej motywacji
– analiza możliwych ścieżek kariery oraz analiza zagrożeń i szans
– rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych

Klinika Holisens to miejsce dla Ciebie. Zapraszamy Cię do wyciszenia się, współbycia w atmosferze relaksu i spokoju z kubkiem ulubionego napoju. Tutaj wszystko możesz, nie musisz. Jeśli nie masz takiej potrzeby – nie spiesz się, to czas dla Ciebie. Pozbieraj myśli przed lub po wizycie. Jesteś tu zawsze mile widziany.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Holisens 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Sealan.Holisens 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Sealan.