Godziny pracyPoniedziałek - Sobota 06:00 - 21:00DojazdFiltrowa 30/24, 02-080 Warszawa

Diagnostyka Psychologiczna: Od Dzieci do Dorosłych

28 sierpnia 2023
diagnostyka-psychologiczna-dzieci-i-doroslych.jpg

Czym jest diagnostyka psychologiczna, od czego zacząć?

Diagnostyka psychologiczna stała się ważnym narzędziem dla zrozumienia i rozwiązania problemów emocjonalnych, zachowania i rozwoju u osób w różnym wieku. Począwszy od dzieciństwa, poprzez młodość, aż do dorosłego życia, proces diagnostyczny odgrywa rolę w kształtowaniu zdrowego umysłu i satysfakcjonującego życia. W poniższym artykule przyjrzymy się, czym tak naprawdę jest diagnostyka psychologiczna dla dzieci i dorosłych, kiedy jest zalecana oraz czy i jakie korzyści niesie dla rozwoju i dalszej terapii.

Kiedy Diagnostyka Psychologiczna Jest Zalecana

 1. terapeutka siedząca na dywanie z dzieckiem podczas sesji psychologicznej w gabinecieW Dzieciństwie i Wczesnym Dzieciństwie: Diagnostyka psychologiczna dzieci może być zalecana, gdy pojawiają się trudności w rozwoju, nauce, relacjach z rówieśnikami lub zachowaniu, które nie mijają naturalnie.
 2. W Okresie Dojrzewania: Młodzież często doświadcza silnych emocji i niepewności. Diagnoza może pomóc zrozumieć, czy to normalne elementy dojrzewania czy też oznaki poważniejszych problemów.
 3. U Dorosłych: Diagnostyka nie jest tylko domeną dzieci. Dorośli często sięgają po nią, gdy odczuwają trudności emocjonalne, relacyjne czy zawodowe, które wpływają na ich jakość życia.
 4. Na Prośbę Instytucji Edukacyjnych: Przedszkola i szkoły mogą zlecić diagnostykę, jeśli zauważą problemy w nauce, zachowaniu lub socjalizacji u uczniów.

Korzyści Diagnostyki Psychologicznej

 1. Zrozumienie Problemu: Diagnoza pomaga zidentyfikować korzenie problemów, co jest kluczowe dla skutecznego leczenia i rozwoju.
 2. Indywidualne Dostosowanie Terapii: Na podstawie diagnozy można wybrać właściwą terapię psychologiczną lub, w niektórych przypadkach, odpowiednie leki, co znacznie zwiększa szanse na poprawę.
 3. Wsparcie Rodziny i Terapeutów: Diagnoza dostarcza wiedzy, która pomaga rodzinom i terapeutom zrozumieć jednostkę i lepiej wspierać jej rozwój.
 4. Dodatkowe korzyści: W przypadku uzyskania diagnozy i orzeczenia, dostępne są dodatkowe formy pomocy dla dzieci i rodziców. Może to być dodatkowy wychowawca w przedszkolu, indywidualny tok nauczania, wydłużony czas pisania egzaminów, brak odpowiedzi ustnych w szkole czy dofinansowanie do terapii. Wszelkich dodatkowych informacji na ten temat udzieli diagnosta po ustaleniu celów i oczekiwań z pacjentem.

Proces Diagnostyczny

  1. Wstępna konsultacja: Proces zwykle rozpoczyna się od wstępnej konsultacji, podczas której rodzic lub pacjent  opowiada o swoich problemach, trudnościach czy obawach. Psycholog może również przedstawić swoje doświadczenie i podejście terapeutyczne. Na tym etapie tworzy się pierwsze wrażenie i określa ogólny cel terapii lub diagnozy.
  2. mężczyzna diagnostyka psychiatra psychologWywiad diagnostyczny: Jest to głębsza rozmowa mająca na celu poznanie historii życia pacjenta, jego relacji z rodziną, przebiegu edukacji, kariery zawodowej, relacji społecznych, a także ewentualnych wcześniejszych doświadczeń terapeutycznych. Psycholog może również zapytać o obecne objawy, emocje i myśli pacjenta.
  3. Testy psychologiczne: W zależności od potrzeb, psycholog może zdecydować się na zastosowanie różnych testów psychologicznych. Mogą to być kwestionariusze samooceny, testy osobowości, testy inteligencji czy inne narzędzia mające na celu lepsze zrozumienie funkcjonowania emocjonalnego i poznawczego pacjenta.
  4. Obserwacja i analiza: W trakcie sesji terapeutycznych psycholog obserwuje zachowanie, reakcje emocjonalne i mowę ciała pacjenta. Te obserwacje pomagają lepiej zrozumieć kontekst terapeutyczny oraz odpowiednio dostosować techniki i strategie terapeutyczne.
  5. Diagnoza: Na podstawie zebranych informacji psycholog formułuje diagnozę, czyli opisuje problemy pacjenta w kontekście psychologicznym i klinicznym. Diagnoza może dotyczyć zaburzeń emocjonalnych, zachowania, relacji interpersonalnych czy innych aspektów funkcjonowania.
  6. Formułowanie planu terapeutycznego: Po postawieniu diagnozy, psycholog razem z pacjentem opracowuje plan terapeutyczny. Plan ten określa cele terapii, metody pracy, częstotliwość sesji oraz oczekiwane efekty.
  7. Terapia i interwencje: W trakcie terapii psycholog może stosować różnorodne techniki terapeutyczne, takie jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia psychodynamiczna, terapia poznawcza czy terapia interpersonalna. Celem terapii jest pomóc pacjentowi zrozumieć i radzić s
  8. obie z trudnościami oraz osiągnąć postawione cele.
  9. Ewaluacja postępów: Psycholog regularnie monitoruje postępy pacjenta i dostosowuje terapię w miarę potrzeb. Może to obejmować korektę celów, strategii terapeutycznych lub intensywności sesji.
  10. Zakończenie terapii lub diagnozy: Kiedy cele terapii zostaną osiągnięte lub pacjent uzyska wystarczającą pomoc, psycholog kończy proces terapeutyczny. W przypadku diagnozy, zwykle podsumowuje się wnioski oraz zaleca ewentualne dalsze kroki, takie jak kontynuacja terapii, farmakoterapia lub inne formy wsparcia.

Zaangażowanie Diagnosty i Lekarza Psychiatry

Diagnosta psychologiczny odgrywa kluczową rolę w procesie diagnozy, identyfikując problemy emocjonalne i zachowanie. Lekarz psychiatra natomiast może dodać medyczną perspektywę, decydując o ewentualnym leczeniu farmakologicznym lub w celu uzyskania formalno-prawnych dokumentów.

„Diagnoza psychologiczna jest jak mapowanie umysłu. Pomaga zrozumieć, dlaczego działamy tak, a nie inaczej.”

Informacje Praktyczne o Diagnostyce

psycholożka z dzieckiem na dywanie w gabinecie terapeutycznym

Najlepszym rozpoczęciem procesu diagnostycznego jest spotkanie konsultacyjne z psychologiem diagnostą. Podczas takiego spotkania pacjent lub rodzice dziecka mogą przedstawić swoje obawy, problemy i cele. Psycholog diagnosta analizuje kontekst i proponuje dalsze kroki. Pacjent dowie się, czy zalecana jest diagnoza, ile spotkań może obejmować oraz jakie narzędzia diagnostyczne zostaną użyte.

Ilość spotkań

W przypadku diagnostyki dzieci, psycholog diagnosta może także udzielić informacji na temat dalszych kroków w przypadku potwierdzenia diagnozy. Mogą to być porady dotyczące współpracy z służbą zdrowia, szkołą czy innymi instytucjami. W standardowym procesie diagnostycznym zazwyczaj zawiera się 3 do 5 spotkań, choć to może się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb.

Koszt diagnozy psychologicznej

Koszt diagnostyki może być zróżnicowany, zwłaszcza w zależności od rodzaju używanych testów i zakresu analizy. Całkowity koszt diagnostyki mieści się przeważnie w przedziale między 800 a 1900 złotych. Warto jednak pamiętać, że jest to inwestycja w zdrowie psychiczne i osobisty rozwój, która może przynieść długoterminowe korzyści.

Przez wczesne wykrywanie i odpowiednie dostosowanie terapii lub interwencji, proces diagnostyczny może znacząco wpłynąć na jakość życia pacjenta i otworzyć drogę do dalszego rozwoju.

Życzymy dobrego dnia,
W razie potrzeby jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Zespół Holisens


Holisens 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Sealan.Holisens 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Sealan.